prev next

Historia i teraźniejszość 
Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa" S.A. zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Chrzanowa w województwie małopolskim w odległości 6 km od zjazdu z autostrady A-4 Katowice-Kraków. Zajmujemy się wydobyciem i przetwórstwem dolomitu. Posiadamy koncesję na wydobywanie dolomitów triasowych, dolomitów z wapieniami i wapieni gogolińskich zalegających w złożu Żelatowa. Złoże dolomitu eksploatowane jest sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym. Wydobywany dolomit znajduje zastosowanie w wielu branżach:  szeroko rozumianym budownictwie, drogownictwie, rolnictwie i przemyśle chemicznym.  

Historia kopalni sięga roku 1918 kiedy na bazie kopalni rud Paulina i Mortimer, które zakończyły działalność w roku 1913, powstał Kamieniołom w Pogorzycach. W roku 1923 Stanisław Burtan z Krakowa, aktywny inwestor w branży ceramicznej i materiałów ogniotrwałych powołał do życia zakład przeróbczy Dolomit Sp. z o.o. Po II wojnie światowej do dnia dzisiejszego przedsiębiorstwo Kopalnia i Prażalnia Dolomitu Żelatowa kontynuuje eksploatację i przerób triasowego dolomitu kruszconośnego.

W grudniu 2010 roku Kopalnia decyzją Ministerstwa Skarbu została sprywatyzowana. Prywatny inwestor objął pakiet większościowy. Nadrzędnym celem obecnego inwestora była i jest modernizacja i wyposażanie Kopalni w nowoczesny sprzęt, taki jak wysokiej klasy mobilne kruszarki, przesiewacze czy inne nowoczesne urządzenia i maszyny. Efektem tych zmian jest wzrost wydajności produkcji, wzrost jakości oferowanych kruszyw i mieszanek jak również bogatszy program produkcji. Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów na każdym etapie procesu przeróbki dolomit poddawany jest kontroli. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie współpracującym z nami partnerom gwarancji najwyższej jakości wyrobów i usług, terminowości w realizacji zamówień jak również konkurencyjności cen.

Rok 2015 to powrót do korzeni i początków działalności kopalni. Wznowiono wydobycie bloków kamiennych oraz produkcję gotowych elementów kamiennych. Dolomit może być wykorzystany do wykończeń wewnętrznych jak i zewnętrznych partii budynków. Ze względu na swą trwałość i naturalny, estetyczny wygląd jest surowcem, z którego wykonywane są parapety wewnętrzne i zewnętrzne, schody, posadzki, okładziny ścienne, elewacje budynków. Nasz zakład kamieniarski wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy, co pozwala na wykonanie różnego rodzaju elementów gotowych z naszego kamienia dolomitu.

Zapewniamy naszym klientom sprawny załadunek samochodowy.