Kruszywa budowlane

Podstawowym produktem uzyskiwany w trakcie przeróbki i klasyfikacji są kruszywa budowlane i drogowe. Wytwarzane w szerokim zakresie frakcje i rodzaje stanowią doskonały materiał dla:

- budowy: autostrad i innych kategorii dróg, nasypów drogowych i mostowych, chodników, parkingów i innych ciągów komunikacyjnych oraz jako podsypka w budownictwie drogowym i kolejowym.


Nasz program produkcyjny obejmuje następujące kruszywa:

- mieszanka dolomitowa frakcji 0 - 31,5 mm i 0 - 63 mm, kruszywa frakcji 10 - 31,5 mm, 31,5 - 63 mm, 30 - 80 mm, 0 -10 mm, 0-16 mm oraz 4 - 10mm.


Na życzenie Klienta możemy w miarę możliwości technicznych zaoferować inne frakcje uziarnienia.


Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Scharakteryzowane są normą PN-EN 13242: 2004.