Kamień cięty

Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa" S.A. to prawie stuletnia, sięgająca 1918 roku, tradycja wydobycia i przeróbki kamienia dolomitowego. Wtedy to na bazie kopalni rud Paulina i Mortimer powstał Kamieniołom w Pogorzycach. Do dnia dzisiejszego przedsiębiorstwo Kopalnia i Prażalnia Dolomitu Żelatowa kontynuuje tradycje eksploatacji i przerobu dolomitu triasowego.

Ostatnie lata to okres modernizacji i wyposażania Kopalni w nowoczesne maszyny i urządzenia niezbędne w procesie produkcji. Wyrazem troski o dalszy rozwój Kopalni była strategiczna decyzja spółki o wdrożeniu programu obróbki kamiennych elementów budowlanych takich jak: płytki dolomitowe, okładziny elewacyjne, ozdobna kostka brukowa, stopnie schodowe, parapety i inne elementy.

Kamień dolomitowy ze złoża Żelatowa to unikalna i niepowtarzalna struktura o ciepłej kolorystyce brązu, ecru i beżu. Nasz kamień to elegancja w wykonaniu i łagodne pastelowe współbrzmienie. Produkty z naszego kamienia spełniają wszystkie wymogi jakościowe i mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz w budownictwie indywidualnym i przemysłowym.

Dążenie do uatrakcyjnienia naszej oferty zostało zrealizowane poprzez możliwość zaproponowania naszym odbiorcom również kamienia piaskowca, który wydobywany jest w Kopalni Kamienia „OSIELEC”. Kopalnia Osielec to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący złoże piaskowca magurskiego. Usytuowana jest w Beskidzie Makowskim nad rzeką Skawą, znajdującego się w obrębie Karpat fliszowych w części zwanej płaszczowiną magurską. Piaskowce magurskie facji muskowitowej charakteryzują się wyrównanymi i bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi, są czyste ekologicznie. Jego szary kolor jest często używany w architekturze przemysłowej, budynkach użyteczności publicznej czy nowoczesnych indywidualnych projektach budowlanych.

Obróbka kamiennych elementów budowlanych to dla naszej kopalni powrót do przeszłości. Lata 30 ubiegłego wieku to początek eksploatacji i ręcznego obrabiania bloków oraz płyt dla celów budowlanych przez kamieniarzy z Żelatowej. W tamtym czasie wielkim zaszczytem i wyzwaniem było dla nich przygotowanie wykładziny elewacji Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. A podobnych projektów na mniejszą skalę było zdecydowanie więcej.

Kilkudziesięcioletnią tradycję obróbki bloków skalnych chcemy i będziemy kontynuować. I tak ręczna obróbka kamienia zastąpiona została min. maszynami nowej generacji do cięcia bloków kamiennych z użyciem linek diamentowych. Wszystko to sprawia, że wyroby opuszczające nasz zakład zaspakaja oczekiwania i poczucie piękna naszych klientów.


POZNAJ PIĘKNO NASZEGO KAMIENIA


prev next